Historie

Valkyrien er bygget af eg på eg i 1921 hos bygmester Albert Clausen i Bandholm.

Data: 19,8 Brt. , L: 14,70 m., B: 5,30 m., Dybde 1,80 m.

hist1Den tilhørte datidens mindre fragtskibe og med en last tonnage på 45 tons sejlede den indenrigs fragt, så som træ, frugt og korn fra de små øer ind til fastlandet og ofte til København. Den var rigget som jagt med et lillestyrehus, hvor under en én-cylinderet Bolinder glødehoved motor var installeret. Dens første ejer var Christian Hansen Carstensen, som sejlede fragt med Valkyrien med hjemhavn i Kragenæs i 20 år. Skroget er bygget meget fladbundet så den med sin meget ringe dybde kunne anløbe de sydsjællandske småøer med fragt. Når færgen til Fejø måtte på værft, satte man Valkyrien ind som erstatning. Derefter havde den hjemsted i Bandholm med Hans Albek Jensen som skipper og ejer i de næste 20 år. Nu blev skibet mere og mere brugt til stenfiskeri og uddybning af sejlrenderne ind til de små havne. Den leverede også ballast til de store fragtskibe som udlossede i Bandholm. Igen i 20 år havde den så hjemsted i Nakskov med Svend Aage Nielsen som ejer og skipper. Han hentede den ene 50 tons tunge last sten ind efter den anden med et større spil og ny jernmast. Dertil hørte også uddybningsarbejde og moleopbygning, som sled det gamle fartøj op.

hist_byg1I 1978 blev Valkyrien opkøbt til muslingefiskeri med hjemhavn i Horsens. Ved skibstilsynets kontrol blev det dog konstateret, at skibet var for ringe til formålet og at store dele af konstruktionen stod over for en fornyelse. I 1980 stod Valkyrien på bunden af Grenå havn og da havnevæsenet hævede den på en blæsende oktoberdag, var formålet udelukkende ophugning. I sidste øjeblik blev Valkyrien overtaget af den nuværende ejer og bugseredes til Hobro Værft. Her henligger vraget i en årrække, hvorefter en bekostelig og lang restaureringsproces foregår i samarbejde med Hobro Værft. På nær en større lugekarm var intet af det oprindelige i skibets skrog blevet udskiftet før restaureringens start i 1983. Det halve af skibets konstruktion udskiftes og der isættes nyt maskineri og aptering. Rigningen og dæksarrangementet er opbygget i stil med de velsejlende toldkrydsjagter, så Valkyrien i dag fremstår som en kopi af en sådan.

I 2006 blev Valkyrien godkendt til chartersejlads i et begrænset fartsområde. Valkyrien har haft hjemsted i Hobro siden 1980.


indretning11

Indretning:

Forlukaf med plads til 3 – 4 personer. På hver side af masten to kamre med henholdsvis 2 og 3 køjer. I salonen plads til bespisning af 12 – 14 personer. I salonen indbygget pantry, gang med tilhørende toilet. Agter motorrum med 130 Hk Mercedes med reduktionsgear og omstyring. Tankkapacitet: 1000 l. Diesel og 1000 l. vand.

koekken11